หอการค้าไทยจัดสัมนา “วิกฤติ 3G จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย”

หอการค้าไทยจัดสัมนา “วิกฤติ 3G จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย”

ชี้โอกาสจับเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ ในธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำ จัดงานสัมนา “วิกฤติ 3G จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย” ในวันที่ 5พฤศจิกายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.  เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้กับประชาชนและนักธุรกิจมองเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในอนาคตนำไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

จุดประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจโทรคมนาคมของไทย รวมถึงทิศทางของอุตสาหกรรมภายหลังการประมูลคลื่นความถี่3Gของ กทช.ถูกยกเลิกไป ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาปรับใช้กับธุรกิจหรือหาโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความพิเศษของงานสัมนาครั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นเวทีที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทยไว้มากที่สุด สามารถมองเห็นภาพรวมและทิศทางในอนาคตได้อย่างเจาะลึกและครอบคลุมทุกประเด็น

วิทยากรผู้เข้าร่วมงานสัมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย พ.อ ดร. นที ศุกลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจคมนาคมไทย ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหลังการประมูลคลื่นความถี่3Gถูกระงับ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จะมาบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีบอร์ดแบรนด์ที่ถูกคาดหมายว่าจะเข้ามายกระดับกิจการโทรคมนาคมไทยในกรณีที่ไม่เกิด 3G

ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการที่ผู้ประกอบการจะนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป เช่น นายสุรินทร์ ฤทธีภมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่จะมาพูดถึงการเกิดธุรกิจใหม่จากบริการขายต่อบริการบนโครงข่ายเสมือน (MVNO) บนเครือข่าย3G ของทีโอที นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด จะมาให้ความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ชอปปิ้งให้ประสบความสำเร็จ นายสีหนาท ล่ำซำ จะมาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษาโมบาย-     แบงค์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย สุดท้าย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จะมาพูดถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกรณีใช้งานคลื่น3G

สิ่งที่คาดหวังจากงานสัมนาครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและรับรู้ถึงกระแสที่จะมาในอนาคต เช่นเดียวกับผู้ที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดสามารถนำความรู้ในงานไปลงทุนหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: